Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION
posalji dnevnik sa aktivacije
SLANJE DNEVNIKA SA AKTIVACIJE
Sa ove stranice se vrši slanje dnevnika u ADIF formatu sa vezama održanim tokom aktivacije. Potrebno je da popunite ispravno sva polja i pritiskom na dugme 'Pošalji dnevnik' isti će biti poslat menadžeru za diplome na odobravanje. U polje 'Tajni kod' potrebno je uneti kod iz maila koji ste dobili kada vam je aktivacija odobrena.
Takodje je potrebno da pošaljete najmanje 1 a najviše 3 slike sa aktivacije korišćenjem za to predvidjenih polja. Slike će biti prilagođene sajtu bez obzira na veličinu koju šaljete. Slike moraju biti u jednom od formata (JPG, PNG, GIF). Možete ako želite da napišete kratku priču sa aktivacije-nije obavezno.


Podaci za slanje dnevnika Tajni kod za slanje dnevnika (Vodite računa o velikim i malim slovima)


Dnevnik sa aktivacije

Izaberite od 1 do 3 slike. (Najmanje jedna obavezna)
Slika1
Slika2
Slika3
Kratka priča sa aktivacije u 1000 karaktera (nije obavezno)

Ukupno karaktera + prazna polja: 0