Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION

RANG LISTE AKTIVACIJA
Rang liste aktivacija sadrze 2 rangliste i to:
1. Rang listu aktivatora
2. Rang listu lovaca
Nakon svake zavrsene aktivacije rang liste se dopunjuju novim podacima tj. uvecanjem broja poena kako aktivatorima tako i lovcima ukoliko su ispunjeni uslovi iz pravila o aktivacijama.
Klikom na dugme "Pravila", detaljno su opisana pravila o aktivacijama i nacinu dobijanja poena kao i o uslovima za dobijanje diploma gradirane u odnosu na broj poena.