Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION

ПРОГРАМ ДИПЛОМА

Програм има за циљ промовисање културних, духовних и историјских вредности и добара Српског народа и државе.

Дипломе могу освајати сви радио-аматери који испуне услове за њихво издавање.  

Програм се састоји од три групе диплома:

(I) Дипломе посвећене појединачним СРПСКИМ МАНАСТИРИМА

(II) Дипломе посвећене СРПСКИМ СВЕТИТЕЉИМА

(III) Остале дипломе сагласно програму Друштва ”Богојављење” који ће бити накнадно публикован.

Дипломе се освајају на основу одређеног броја остварених аматерских радио-веза са радио-аматерима члановима друштва „Богојављење“ (списак у прилогу).

A) Општи услови 

 Радио-аматери, чланови Друштва “БОГОЈАВЉЕЊЕ”, ће организовати дане активности посвећене Српским манастирима и светитељима,као и значајним догађајима из српске историје.

Аматерске радио-везе одржане у тим периодима признаваће се за освајање одређене дипломе. Могу се користити сви дозвољени аматерски опсези и врсте емисије CW, SSB и Digi. Сви дигитални модови се рачунају као ДИГИ. Диплома се осваја на основу броја остварених поена, тако што CW веза доноси 2 поена, а остале врсте емисије по 1 поен. Крос-банд и репетиторске везе се не признају за овај програм. 

Везе из било ког такмичења се рачунају за програм уколико су остварене у периоду активности за одређену диплому. 

Поновљене везе се признају на различитим опсезима или различитом врстом емисије, као и у различитим датумима (рачунато по ГМТ). 

Преглед признатих веза и преузимање диплома могуће је на сајту HolySerbia.net

Б) Услови за освајање диплома I и II 

За аматерске радио-станице из Европе неопходно је сакупити 6 поена, а за остале 3 поена. Станице из Европе морају сакупити поене за везе са најмање три члана клуба без обзира на врсту емисије и број остварених поена. Станице са осталих континената морају сакупити поене за везе са најмање два члана клуба. 

Пријемни радио аматери могу да освоје дипломе по аналогним условима а извод из дневника подносе на форми за КОНТАКТ клуба. Захтеви за диплому се примају само у АДИФ формату. У случају спора коначну одлуку доноси менаџер за дипломе.

Чланови Друштва

Станице чланови Друштва БОГОЈАВЉЕЊЕ ће уз рапорт давати ознаку Епархије и ознаку Манастира за текућу активност. (На пример: SM01 је Епархија Сремска, манастир Крушедол). 

Чланови Друштва БОГОЈАВЉЕЊЕ могу по могућности радити непосредно из Манастира поводом дана активности и том приликом ће давати свој позивни знак уз додатак разломачке црте /Р, даваће и ознаку Манастира уз рапорт, и веза са станицом активатором доноси 3 (три) поена без обзира на врсту рада. Број позивних знакова станица за дипломе уз везу са активатором се не умањује без обзира на остварен број поена. 

Аматерске радио-станице из Србије – чланови Друштва дужни су да ADIF дневнике доставе на сајт https://holyserbia.net/ у року од 24 часа након завршетка активације.

Тачан период сваке од активности биће благовремено објављен на званичном сајту друштва HolySerbia.net