Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION
Pretraga

Na ovoj stranici se vrši pretaga svih veza članova društva, koje donose poene za osvajanje diploma u aktivnostima koje su sprovedene iz ovog programa.
Potrebno je da u naznačeno polje unesete pozivni znak i klikom na dugme "Pronadji" biće pretražena baza podataka sa unetim vezama i izlistane sve veze koje se nalaze u istoj. Ukoliko nedostaje neka veza koju ste uradili, pokušajte ponovo kasnije jer je moguće da dnevnik sa tom vezom još uvek nije unet.
Pored izlistanih veza biće prikazane i diplome koje ste osvojili, poštujući pravila programa diploma "Holy Serbia".

PRETRAGA BAZE PODATAKA.
Pozivni znak koji se traži