Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION


PREGLED AKTIVACIJA

Pozivni znak Osnovni pz Kodna oznaka Pocetak Kraj Akt.odobrena Log odobren Br.QSO Poena Akt.uspesna ID aktivacije
YU5TM/PYU5TMML082023-09-162023-09-16DA006
YT5MST/PYT5MSTML082023-09-162023-09-16DA007007
YU3AYU3ABC042022-07-282022-07-28DADA271DA5
YU3AYU3ABC052022-07-102022-07-10DADA411DA4
YU3AYU3ANI302022-07-032022-07-03DADA20NE3
YU3AYU3ANI202022-07-012022-07-01DADA251DA2
YU3AYU3ANI222022-06-292022-06-30DADA271DA1