Holy Serbia

У ИЗРАДИ | UNDER CONSTRUCTION
AKTIVACIJE
Aktivacije su aktivnost u kojoj se održavaju veze na terenu sa prostora Srpskih manastira (ako je to moguće) ili u blizini manastira u krugu od najviše 500m. Aktivator treba da prijavi aktivaciju popunjavajući obrazac na ovoj web stranici i ta prijava se automatski mailom šalje menadžeru diploma koji odobrava aktivaciju i obaveštava aktivatora o istom. Nakon završene aktivacije šalje se dnevnik preko ove web stranice i svi podaci iz dnevnika se čuvaju na serveru. Da bi aktivacija bila priznata potrebno je uraditi najmanje 100 QSO nakon čega aktivator dobija 1 poen. Na osnovu podataka sa servera se kreiraju rang liste kako za aktivatore tako i za lovce. Nakon svakih 25 uspešno sprovedenih aktivacija, aktivator se nagradjuje posebnom diplomom a isto važi i za lovce. Detaljna pravila klikom na dugme "Pravila".
Puno uspeha